DOBRY ¦WIAT
 
News & Updates

DREWUTNIE

DREWUTNIA D1 - 1 700,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, ¶rednica: 1,8m, wysoko¶ć: 2,5m, pojemno¶ć: ok. 3-4 m3 drewna,  dach sze¶ciok±tny pokryty gontem.

 

 


DREWUTNIA D2 od: 1 800,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, z podłog±, w różnych wymiarach (tabela poniżej), dach jednospadowy pokryty pap± lub gontem (opcja za dopłat±)

  Wymiar całej zabudowy (m) Wymiar składzika (m) Wymiar
drewutni (m)
Cena z pap± Dopłata za gont Pojemno¶ć drewutni ok.
Opcja 1 2,60 x 1,10 1,30 x 1,10 1,30 x 1,10 1 800,- zł 100,- zł 2,5 m3
Opcja 2 3,00 x 1,10 1,50 x 1,10 1,50 x 1,10 2 050,- zł 100,- zł 3,0 m3
Opcja 3 3,00 x 1,40 1,50 x 1,40 1,50 x 1,40 2 400,- zł 100,- zł 4,0 m3
Opcja 4 3,50 x 1,10 1,50 x 1,10 2,00 x 1,10 2 500,- zł 100,- zł 4,0 m3
Opcja 5 4,00 x 1,40 2,00 x 1,40 2,00 x 1,40 3 700,- zł 200,- zł 5,0 m3
Opcja 6 3,00 x 1,50 1,00 x 1,50 2,00 x 1,50 3 000,- zł 200,- zł 6,0 m3
Opcja 7 4,00 x 2,00 2,00 x 2,00 2,00 x 2,00 5 200,- zł 300,- zł 7,0 m3

 

 


DREWUTNIA D3 - od: 700,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, z podłog±, w różnych wymiarach (tabela poniżej), dach jednospadowy pokryty pap± lub gontem (opcja za dopłat±), k±t nachylenia dachu 10 stopni, słupy no¶ne 9x9 cm

D3 Wymiar całej zabudowy (m) Cena z pap± Dopłata za gont Pojemno¶ć drewutni ok.
Opcja 1 2,00 x 1,00 700,- zł 100,- zł 3,0 m3
Opcja 2 2,00 x 1,50 1 000,- zł 100,- zł 5,0 m3
Opcja 3 3,00 x 1,00 1 000,- zł 100,- zł 5,0 m3
Opcja 4 3,00 x 2,00 1 400,- zł 200,- zł 11,0 m3
Opcja 5 4,00 x 1,40 1 200,- zł 200,- zł 10,0 m3

  

 


DREWUTNIA D4 - od: 1 000,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, z podłog±, w różnych wymiarach (tabela poniżej), dach jednospadowy pokryty pap± lub gontem (opcja za dopłat±)

D4 Wymiar całej zabudowy (m) Cena z pap± Dopłata za gont Pojemno¶ć drewutni ok.
Opcja 1 2,00 x 0,90 1 000,- zł 100,- zł 3,0 m3
Opcja 2 2,00 x 1,50 1 700,- zł 100,- zł 5,0 m3
Opcja 3 2,00 x 2,00 2 300,- zł 100,- zł 7,0 m3
Opcja 4 3,00 x 1,50 2 500,- zł 100,- zł 8,0 m3
Opcja 5 4,00 x 1,50 3 400,- zł 200,- zł 11,0 m3

 

 


DREWUTNIA D5 - od: 1 600,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, z podłog±, w różnych wymiarach (tabela poniżej), dach dwuspadowy pokryty pap± lub gontem (opcja za dopłat±)

D5 Wymiar całej zabudowy (m) Cena z pap± Dopłata za gont Pojemno¶ć drewutni ok.
Opcja 1 2,50 x 1,40 1 600,- zł 100,- zł 7,0 m3
Opcja 2 2,00 x 2,00 1 900,- zł 100,- zł 8,0 m3
Opcja 3 3,00 x 2,00 2 900,- zł 200,- zł 12,0 m3
Opcja 4 4,00 x 2,00 3 800,- zł 250,- zł 16,0 m3
Opcja 5 4,00 x 3,00 5 700,- zł 300,- zł 25,0 m3

 

 


DREWUTNIA D6 - od: 400,- zł + koszty transportu i montażu
Wykonana z drewna sosnowego i ¶wierkowego, z podłog±, w różnych wymiarach (tabela poniżej), dach jednospadowy pokryty pap± lub gontem (opcja za dopłat±)

D6 Wymiar całej zabudowy (m) Cena z pap± Dopłata za gont Dopłata za tyln± ¶cianę Pojemno¶ć drewutni ok.
Opcja 1 2,00 x 0,60 400,- zł 100,- zł 450,- zł 2,0 m3
Opcja 2 2,00 x 1,00 600,- zł 100,- zł 650,- zł 3,0 m3
Opcja 3 2,00 x 1,50 900,- zł 100,- zł 950,- zł 5,0 m3
Opcja 4 3,00 x 1,00 900,- zł 100,- zł 1 000,- zł 5,0 m3
Opcja 5 3,00 x 1,50 1 400,- zł 100,- zł 1 500,- zł 8,0 m3